هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور- هزینه و اسکان
هزینه و اسکان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برای تمامی دانشجویان ارائه دهنده مقاله و شرکت کنندگان آزاد (با ارائه معرفی نامه از کمیته تحقیقات دانشگاه خود) و نیز تمامی سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشگاه های سراسر کشور، در مدت برگزاری کنگره اسکان (غیر متاهلی ( در نظر گرفته شده است.

.خاطر نشان می سازد پرداخت هزینه ارائه و یا شرکت در کنگره هم زمان با پذیرش اولیه مقالات می باشد

* هزینه های ثبت نام به قرار زیر تعیین گردید:

 -ارائه دهندگان مقاله (سخنرانی- پوستر): 50.000 تومان
-سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشگاه ها: رایگان
-داوران حضوری (و نه مکاتبه ای): رایگان
-شرکت کنندگان آزاد (همراه با معرفی نامه از کمیته تحقیقات دانشگاه خود): 100.000 تومان 

نکته مهم: پرداخت هزینه ارائه مقاله و یا شرکت در کنگره فقط می بایست بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه شتاب انجام شود.

راهنمای پرداخت هزینه: پس از ورود به حساب کاربری، وارد "صفحه شخصی"(بالای صفحه اصلی) شوید و در انتهای صفحه بر روی "صورتحساب کامل برای کاربران ایرانی" کلیک نمایید و پس از اطمینان از مشخصات خود و مبلغ مورد نظر، هزینه را پرداخت و رسید دریافت نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور:
http://src.kaums.ac.ir/find.php?item=1.86.34.fa
برگشت به اصل مطلب