هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور- اخبار کنگره
مراسم اختتامیه «هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور» در دانشگاه برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراسم اختتامیه «هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور» در دانشگاه برگزار شد.

مراسم اختتامیه «هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور» با حضور دکتر امانلو دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی، جمعی از مسوولین، پ‍وهشگران و دانشجویان امروز جمعه مورخ 19/6/95 در دانشگاه برگزار شد.

جناب آقای دکتر قادری دبیر اجرایی «هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور» از ارسال بیش از 80 درصد مقالات از دانشگاه های علوم پزشکی به این کنگره را از نقاط قوت این همایش علمی برشمرد.

وی، با اشاره به ارسال گواهی برای تمام سرپرستان و شرکت کنندگان و داوران، از دکتر امانلو دبیر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی و برگزارکنندگان تشکر و قدردانی کرد.

در پایان این مراسم از  13 سخنران،  14 پوستر، 5 داور و 2 مدرس کارگاه به عنوان برترین تقدیر شد.

خاطرنشان می شود، هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور به همت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری کشور به مدت چهار روز  برگزارشد.

نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور:
http://src.kaums.ac.ir/find.php?item=1.55.82.fa
برگشت به اصل مطلب