هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور- اخبار کنگره
به دنبال خودکفایی در زمینه سلول های بنیادی در ایران هستیم.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

به دنبال خودکفایی در زمینه سلول های بنیادی در ایران هستیم.

AWT IMAGEدبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در روز سوم از کنگره پ‍‍‍‍ژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با اشاره به تجاری سازی علم سلول های بنیادی افزود: با همکاری دانشجویان و محققان وزارت بهداشت، وزارت علوم و سایر مراکز علمی تحقیقاتی در کنار هم به دنبال خودکفایی در زمینه سلول های بنیادی در ایران از تولید وسایل مورد نیاز  تا محصولات سلولی هستیم.

دکتر امیر علی حمیدیه با اشاره به توسعه علم سلول های بنیادی در سال های اخیر، اظهار داشت: علاوه بر ترویج این علم در سطوح دانشگاهی و پژوهشگران مراکز تحقیقاتی، با ایجاد پژوهش سرا ها برنامه ریزی در خصوص ترویج علم سلول های بنیادی در سطوح دبیرستان را نیز در دستور کار داریم.

وی تصریح کرد: ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس اهداف تعیین شده ضمن سیاستگذاری و اجرای امور راهبردی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.

 استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه روند رشد و توسعه  علم سلول های بنیادی هرساله افزایش چشمگیری می کند اظهار داشت: در ایران در مرز دانش در مراکز تحقیقاتی کار می کنیم و نیازمند سرعت بخشیدن به این روند هستیم.

وی اذعان داشت: آینده کشور و داشتن ایرانی مدرن در گرو تربیت نسل جوان و دانشجویان است و مسولین وظیفه دارند روی نسل آینده سرمایه گذاری مطلوبی داشته باشند.

دکتر محمد امیر امیرخانی، دبیر شورای راهبردی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کنگره پ‍‍‍‍ژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور را در راستای توسعه علم و فناوری در حوزه  سلامت  دانست و اظهار داشت: مهمترین چالش فاصله بین دانش  دانش آموختگان و نیاز بازار و جامعه است و یکی از دغدغه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تسریع فرآیند تبدیل ایده به محصول است.

وی با بیان اینکه برای نیل به این هدف بر سه حوزه آینده پژوهی، تجاری سازی و ارایه خدمت در سلول های بنیادی تمرکز کرده ایم. اظهار داشت: برای توسعه آموزش و پژوهش و منابع انسانی برنامه جامع 10 ساله تدوین کرده ایم و نیز برای تولید محصولات مورد نیازمان تاسیس شرکت های دانش بنیان را در دستور کار داریم.

دکتر امیرخانی با اشاره به تشکیل 27 کارگروه از تعداد 800 نفر از دانشجویان آموزش عالی، وزارت بهداشت و وزارت علوم، اظهار داشت ابعاد مختلف کاربردی سازی سلول های بنیادی را در کشور نهادینه کرده ایم.

وی تصریح کرد: با تشکیل شورای سلول های بنیادی و فعال سازی شبکه های دانشجویی در 15 استان کشور موضوع بهره وری از علم و فناوری در ابعاد مختلف در حال پیگیری است.

این گزارش حاکیست: دکتر علیرضا شعاع حسنی مشاور علمی ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه،  گزارش مبسوطی از پزشکی بازساختی و بازار کار آن در جهان ارائه کرد.

نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور:
http://src.kaums.ac.ir/find.php?item=1.55.81.fa
برگشت به اصل مطلب