هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور- اخبار کنگره
گزارش تصویری افتتاحیه هفدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

جهت مشاهده تصاویر افتتاحیه هفدهمین کنگره سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور:
http://src.kaums.ac.ir/find.php?item=1.55.76.fa
برگشت به اصل مطلب